Voor een herziening van de strategienota landbouw en voedselzekerheid

De huidige strategienota „landbouw en voedselzekerheid” dateert van 2017. Zij omschrijft haar rol als „referentiekader waarbinnen nieuwe samenwerkingsprogramma’s zullen worden ontwikkeld die in aanmerking kunnen komen voor financiering van DGD. Die samenwerkingsprogramma’s kunnen zowel via bilaterale, multilaterale als niet-gouvernementele interventiekanalen gefinancierd worden. Deze nota dient dan ook ter oriëntatie bij de standpuntbepaling van België ten aanzien van de strategische keuzes van deze organisaties”.

De Coalitie tegen de Honger is tevreden over de nieuwe beleidslijnen die de minister van Ontwikkelingssamenwerking heeft uitgestippeld op het vlak van landbouw en voedselzekerheid (vernieuwde belangstelling voor voedselzekerheid, transitie naar duurzame voedselsystemen, rechtenbenadering en klemtoon op het recht op voedsel). De Coalitie tegen de Honger wil echter beklemtonen dat het niet zal volstaan om de strategienota gewoon een beetje aan te passen. Er moet een grondige herziening van de nota komen, om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingssamenwerking op de juiste manier kan inspelen op de essentiële uitdagingen in verband met de voedselsystemen.

string(25) "wpl_publications_category"
Article précédent

Pour une révision de la note stratégique agriculture...

La note stratégique “agriculture et sécurité alimentaire” actuellement en vigueur date de 2017. Elle définit son rôle comme...
Plus d'info Télécharger la publication
Article suivant

Transformation des systèmes alimentaires : le Sommet des...

La Coalition contre la Faim (CCF) appelle depuis sa création à la mobilisation urgente et nécessaire de l’ensemble...
Plus d'info Télécharger la publication