Duurzame voedselsystemen : definities

De Coalitie tegen de honger en haar leden voerden verschillende analyses uit die er op wijzen dat het heersende voedselsysteem, waaronder ook het landbouwsysteem, niet duurzaam is. Bijgevolg verdedigen zij een ander model, namelijk dat van de familiale landbouw, dat zich situeert in de kern van wat gezien wordt als een duurzamer voedselsysteem. Op 10 maart kwam de CTH bijeen voor een intern seminarie, met de bedoeling alle relevante elementen op te lijsten inzake strategieën en acties die door de leden van de CTH reeds werden gerealiseerd ter bevordering van duurzame voedselsystemen. Van daaruit werd de basis gelegd voor een gemeenschappelijke visie en formuleerden zij voorstellen voor acties op het vlak van de beleidsbeïnvloeding.

Als introductie van het seminarie werd een overzicht gemaakt van alle gerealiseerde acties en de gerelateerde literatuur. Om het overleg te kaderen werden verschillende definities voor “een duurzaam voedselsysteem” voorgesteld. De hierna bijeengebrachte definities zijn het resultaat van denkwerk van medewerkers uit een zeer verscheidene sectoren (de Belgische raad voor duurzame ontwikkeling, internationale instellingen, agrarische verenigingen, onderzoeksinstellingen en betrokken bewegingen). Zij bieden bijgevolg een veelheid aan standpunten.

string(25) "wpl_publications_category"
Vorig artikel

Voeding integreren als transversale thematiek in het beleid...

De Coalitie tegen de honger en haar leden voerden verschillende analyses uit die er op wijzen dat het...
Meer info Download de publicatie
Volgend artikel

Objectief 2020. De familiale landbouw als hoeksteen van...

De Coalitie tegen de honger en haar leden voerden verschillende analyses uit die er op wijzen dat het...
Meer info Download de publicatie