Publicaties

Voor een herziening van de strategienota landbouw en voedselzekerheid

De huidige strategienota „landbouw en voedselzekerheid” dateert van 2017. Zij omschrijft haar rol als „referentiekader waarbinnen nieuwe samenwerkingsprogramma’s zullen worden ontwikkeld die in aanmerking kunnen komen voor financiering van DGD....
Meer info Download de publicatie

Advies over de beleidsverklaring van de minister van Ontwikkelingssamenwerking over voedselzekerheid

Op 6 november maakte de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, haar beleidsverklaring voor de komende legislatuur en haar algemene beleidsnota voor 2021 bekend. De Coalitie tegen de Honger...
Meer info Download de publicatie

Naar officiële ontwikkelingshulo die de omschakeling naar agro-ecologie ondersteunt

Bouwend op de studie in opdracht van Coalitie tegen de Honger met als titel “The share of agroecology in Belgian official development assistance: a missed opportunity”, doet deze beleidsnota een...
Meer info Download de publicatie

Wereldvoedseldag 2019: Er is geen politieke wil om voedselsystemen écht duurzaam te maken en honger...

Veertig jaar geleden werd er op Wereldvoedseldag een krachtig engagement uitgesproken, maar de uitdagingen blijven tot vandaag bestaan. Broederlijk Delen-medewerker Suzy Serneels is streng voor de rol van België. ‘Waar...
Meer info Download de publicatie

De waardeketen van de lokale melk in West-Afrika: een veelbelovende ondernemende sector

De lokale melksector heeft een enorm potentieel in West-Afrika, met name in de ingesloten Sahellanden, zowel in termen van vraag als aanbod. De ontwikkeling van dit potentieel staat echter nog...
Meer info Download de publicatie

Sustainable food systems in the South

POLITIEKE NOTA -Coalitie Tegen de Honger – Juni 209
Meer info Download de publicatie