Toegang tot krediet voor familiale landbouw. Hoe kan BIO echt ontwikkelingsrelevant zijn.

In 2012 en 2013 heeft de Coalitie tegen de Honger meermaals de beleidsmakers geïnterpelleerd over de noodzaak voor de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) om meer ontwikkelingsrelevant te zijn, in het bijzonder wat betreft investeringen ten voordele van de familiale landbouw.

Dit document is een synthese van de aanbevelingen die werden gedaan tijdens de ronde-tafelbijeenkomsten van 25 september 2012 en 19 september 2013, aangepast aan de evolutie van de hervorming van BIO.

string(25) "wpl_publications_category"
Vorig artikel

Wereldvoedseldag: coherentie van het beleid en recht op...

Aanbevelingen van de Coalitie tegen de Honger voor een coherent beleid inzake voedselzekerheid en het recht op voedsel...
Meer info Download de publicatie
Volgend artikel

Policy coherence for the right to food

Policy coherence for development (PCD) has long been a priority for NGOs in Belgium. Since 2012, a political...
Meer info Download de publicatie