Persbericht – België komt zijn engagementen in de strijd tegen honger niet na!

België komt zijn engagementen in de strijd tegen honger niet na!

Ter gelegenheid van Wereldvoedseldag, die ons eraan herinnert dat bijna 800 miljoen mensen wereldwijd honger lijden, maakt de Coalitie tegen de Honger de balans op van de Belgische ontwikkelingshulp voor landbouw en voedselzekerheid. Resultaat: hoewel België in 2015 verwacht werd meer dan 433 miljoen euro uit te geven aan landbouw en voedselzekerheid, heeft het daarvan slechts 158 miljoen werkelijk besteed. Dat is minder dan 40{c2633cc6bb72e3f1b41757b660ec1f3b512337db631461d6e24f74569cad9d55}. De Coalitie wijst ook op meerdere Belgische uitgaven die naar multinationals in de agro-industrie gaan, ten koste van familiale landbouwers, terwijl de ondersteuning van duurzame familiale landbouw net de prioriteit is van onze ontwikkelingssamenwerking. De Coalitie vraagt de Minister de coherentie van onze internationale samenwerking te versterken door prioriteit te blijven geven aan duurzame familiale landbouw en te zorgen voor een betere opvolging van de financiële uitgaven.

Analysenota beschikbaar op de website van de CTH: “Balans op van de Belgische ontwikkelingshulp voor landbouw en voedselzekerheid”: http://www.coalitioncontrelafaim.be/publications/aide-publique-de-la-belgique-pour-lagriculture-et-la-securite-alimentaire-et-nutritionnelle-bilan/

string(25) "wpl_publications_category"
Vorig artikel

Kiezen voor een mensenrechtenbenadering bij de herziening van...

De nieuwe wet van 2013 2 betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking maakt van de mensenrechtenbenadering een van zijn basisprincipes....
Meer info Download de publicatie
Volgend artikel

WereldVoedselDag 2016 – “Speed dating” in federaal Parlement

Op 13de oktober heeft de CTH een vergadreing/debaat met parlementseleden in federaal Parlement georganisserd. De hoofdthematisch was “De...
Meer info Download de publicatie