Objectief 2020. De familiale landbouw als hoeksteen van het Belgische beleid tegen de honger

Hoewel de familiale landbouw al enkele jaren centraal staat in de internationale debatten over voedselzekerheid, landbouw en milieu, komt de Coalitie tegen de Honger (CTH) vandaag tot een tegenstrijdige vaststelling: enerzijds bestaat er een brede consensus over het belang van steun aan de familiale landbouw en aan het recht op voedsel om de wereld van morgen te voeden, maar anderzijds zien we niet het politieke beleid en de maatregelen om die steun te verzekeren. Het colloquium van 21 april 2015 was bedoeld om de verworvenheden op het vlak van steun aan de familiale landbouw en het recht op voedsel voor te stellen en te herbevestigen, te wijzen op de belemmeringen voor de uitvoering ervan en mogelijke acties te onderscheiden om daar op korte en middellange termijn iets aan te doen. Het colloquium maakte gebruik van bijdragen van Belgische en internationale deskundigen en verzamelde een brede waaier van stakeholders in België om de beraadslaging te stofferen.

string(25) "wpl_publications_category"
Article précédent

Duurzame voedselsystemen : definities

De Coalitie tegen de honger en haar leden voerden verschillende analyses uit die er op wijzen dat het...
Plus d'info Télécharger la publication
Article suivant

De rol van boerenorganisaties in het bereiken van...

Dit document geeft een ‘state of the art’ over het denken over familiale landbouw en de rol die...
Plus d'info Télécharger la publication