Hervorming van voedselsystemen: zal de Top van de Verenigde Naties – UNFSS – een verschil maken?

De Coalitie tegen de Honger (CTH) vindt al sinds haar ontstaan dat alle actoren dringend in actie moeten komen om het recht op voedzaam voedsel voor iedereen te verwezenlijken. Geconfronteerd met de vele uitdagingen in verband met de voedselsystemen pleit de CTH voor steun aan duurzame familiale landbouw, voor een agro- ecologische transitie en een coherent ontwikkelingsbeleid dat berust op een mensenrechtenbenadering. De Coalitie is verheugd over de internationale politieke aandacht voor de verwezenlijking van de tweede Doelstelling voor Duurzame Ontwikkeling, die stelt “Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw”. Maar de CTH maakt zich zorgen over de schijnoplossingen die worden aanbevolen, die mogelijk niet de structurele oorzaken van de problemen aanpakken en wellicht niet zullen leiden tot de noodzakelijke agro-ecologische transitie van onze voedselsystemen. De VN-top over voedselsystemen in het najaar van 2021 vormt een uitgelezen kans om het thema voedselsystemen het belang te geven dat het verdient. Maar net als het internationaal maatschappelijk middenveld maakt de Coalitie tegen de Honger zich zorgen over de manier waarop deze top wordt georganiseerd en over de risico’s die hij inhoudt voor het toekomstige wereldwijde beleid op het vlak van voedselzekerheid. De Coalitie tegen de Honger roept de Belgische en Europese beleidsmakers op om tijdens de top en ook binnen de andere relevante internationale fora de volgende drie boodschappen over te brengen:

  • Steun de centrale rol van het Comité voor Wereldvoedselzekerheid (CFS) als legitieme instelling voor het beleid inzake voedselsystemen.
  • Kies voor een mensenrechtenbenadering en stel het recht op voedsel centraal in alle besprekingen.
  • Promoot agro-ecologie en haar principes als leidraad voor de noodzakelijke hervorming van de voedselsystemen.
string(25) "wpl_publications_category"
Vorig artikel

Voor een herziening van de strategienota landbouw en...

De huidige strategienota „landbouw en voedselzekerheid” dateert van 2017. Zij omschrijft haar rol als „referentiekader waarbinnen nieuwe samenwerkingsprogramma’s...
Meer info Download de publicatie
Volgend artikel

Agro-ecologie als motor om voedselsystemen te transformeren

De grote politieke fora tonen eindelijk belangstelling voor duurzame voedselsystemen en agro- ecologie. Maar de pogingen om mee...
Meer info Download de publicatie