De rol van boerenorganisaties in het bereiken van voedselzekerheid en de ondersteuning van deze organisaties door de Belgische NGO’s

Dit document geeft een ‘state of the art’ over het denken over familiale landbouw en de rol die boerenorganisaties spelen in het ondersteunen van de ontwikkeling van de familiale landbouw.

Het eerste deel van deze paper is gebaseerd op een beperkte literatuurstudie en een bevraging van tien Belgische NGO’s lid van de Coalitie Tegen de Honger en gespecialiseerd in voedselzekerheid[1]. De NGO’s werden gevraagd hoe zij de ontwikkeling van de familiale landbouw zien en welke factoren al dan niet bijdragen tot de ontwikkeling ervan. Specifiek werd gepolst welke rol zij zien voor boerenorganisaties en zijn we ingegaan op de successen en de problemen die ze zelf ervaren bij de ondersteuning van die boerenorganisaties.

De uitkomsten van de bevraging worden grotendeels bevestigd door de literatuurstudie. Er bestaat geen one size fits all definitie of een gestandardiseerde ondersteuning van familiale landbouw en de ondersteuning van boerenorganisaties. De bevraagde NGO’s leggen elk verschillende accenten en passen hun werking aan aan de context waarin ze werken. Deze gedifferentieerde aanpak van de NGO’s is een sterkte voor de Coalitie.

Op basis van de resultaten van dezer eerste studie hebben we, samen met de Coalitie tegen de Honger, vier uitdagingen voor de ontwikkeling van de familiale landbouw geïdentificeerd. Deze werden dan als stellingen voorgelegd aan 20 sleutelfiguren uit het Zuiden. Via de Delphi methode werden deze sleutelfiguren in een eerste fase gevraagd schriftelijk te reageren op die stellingen. In een tweede fase werden ze telefonisch bevraagd. De uitkomsten van die bevragingen worden weergegeven in het tweede deel van deze nota. We hebben de antwoorden van de verschillende partners gebundeld en op een zo objectief mogelijke manier weergegeven. De bevraging levert een rijk geschakeerd beeld op van de reacties op de verschillende uitdagingen en tevens een schat aan informatie over hoe boerenorganisaties en de overheid kunnen reageren op die uitdagingen.

In het laatste deel van deze nota proberen we vanuit een helikopterzicht een aantal aanbevelingen te formuleren zowel naar de NGO’s, de overheid als andere actoren.

[1] SOS-faim, Oxfam Solidariteit, Vredeseilanden, veeartsen zonder grenzen, Broederlijk Delen, Entre-aide et Fraternité, ADG, Caritas Internationaal, Trias, CSA

 

string(25) "wpl_publications_category"
Article précédent

Objectief 2020. De familiale landbouw als hoeksteen van...

Hoewel de familiale landbouw al enkele jaren centraal staat in de internationale debatten over voedselzekerheid, landbouw en milieu,...
Plus d'info Télécharger la publication
Article suivant

Brief gericht aan het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking ingevolge...

De Coalitie tegen de Honger (CCF/CTH) heeft onlangs notie genomen van de gouvernementele beslissing om het Belgisch Fonds...
Plus d'info Télécharger la publication