Brief aan de formateurs over het belang van voedselszekerheid en nutritie in het toekomstige regeerakkoord over ontwikkelingssamenwerking.

Brief van de Coalitie Tegen de Honger aan de formateurs om het belang van voedselzekerheid en nutritie voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking opnieuw onder de aandacht te brengen.

De Coalitie tegen de Honger wenst de onderhandelaars er op te wijzen dat genomen engagementen voor een doeltreffende strijd tegen de honger essentieel blijven en hoopt dan ook dat deze zullen worden opgenomen in het toekomstige regeerakkoord en uitvoeringsbesluiten met de vereiste ambitie evenredig aan de beoogde doelstellingen. De leden van de Coalitie tegen de Honger blijven ter beschikking om deze aanbevelingen voor u en de betrokken ministers verder toe te lichten.

string(25) "wpl_publications_category"
Vorig artikel

Gender en Voeding

Waarom moet een genderaanpak geïntegreerd worden in de strijd tegen ondervoeding? Als we ons baseren op de cijfers, blijkt dat...
Meer info Download de publicatie
Volgend artikel

The Round Tables in the South: a tool...

On 22 November 2013, the first “Round Table in the South” was held in Bujumbura. Though the Coalition...
Meer info Download de publicatie