Publicaties

Beleidscoherentie en duurzame voedselsystemen

Om voedselzekerheid in de wereld te garanderen moeten duurzame voedselsystemen uitgebouwd worden. Dit proces hangt even goed af van het beleid ontwikkelingssamenwerking als van andere beleidsdomeinen. In deze beleidsnota wordt...
Meer info Download de publicatie

Transitie naar duurzame voedselsystemen

De Coalitie tegen de honger publiceert haar aanbevelingen voor de verkiezingen van 2024. Ontdek onze prioriteiten in deze memorandum.
Meer info Download de publicatie

Landbouw en internationale handel

Deze studie, uitgevoerd door onderzoekers Gérard Choplin en Karin Ulmer in opdracht van de Coalitie tegen de honger, buigt zich over de uitdagingen die de internationale handel stelt aan onze...
Meer info Download de publicatie

Agro-ecologie als motor om voedselsystemen te transformeren

De grote politieke fora tonen eindelijk belangstelling voor duurzame voedselsystemen en agro- ecologie. Maar de pogingen om mee op de kar te springen van deze concepten en ze zelfs af...
Meer info Download de publicatie

Hervorming van voedselsystemen: zal de Top van de Verenigde Naties – UNFSS – een verschil...

De Coalitie tegen de Honger (CTH) vindt al sinds haar ontstaan dat alle actoren dringend in actie moeten komen om het recht op voedzaam voedsel voor iedereen te verwezenlijken. Geconfronteerd...
Meer info Download de publicatie

Voor een herziening van de strategienota landbouw en voedselzekerheid

De huidige strategienota „landbouw en voedselzekerheid” dateert van 2017. Zij omschrijft haar rol als „referentiekader waarbinnen nieuwe samenwerkingsprogramma’s zullen worden ontwikkeld die in aanmerking kunnen komen voor financiering van DGD....
Meer info Download de publicatie

Advies over de beleidsverklaring van de minister van Ontwikkelingssamenwerking over voedselzekerheid

Op 6 november maakte de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, haar beleidsverklaring voor de komende legislatuur en haar algemene beleidsnota voor 2021 bekend. De Coalitie tegen de Honger...
Meer info Download de publicatie

Naar officiële ontwikkelingshulo die de omschakeling naar agro-ecologie ondersteunt

Bouwend op de studie in opdracht van Coalitie tegen de Honger met als titel “The share of agroecology in Belgian official development assistance: a missed opportunity”, doet deze beleidsnota een...
Meer info

Wereldvoedseldag 2019: Er is geen politieke wil om voedselsystemen écht duurzaam te maken en honger...

Veertig jaar geleden werd er op Wereldvoedseldag een krachtig engagement uitgesproken, maar de uitdagingen blijven tot vandaag bestaan. Broederlijk Delen-medewerker Suzy Serneels is streng voor de rol van België. ‘Waar...
Meer info Download de publicatie

De waardeketen van de lokale melk in West-Afrika: een veelbelovende ondernemende sector

De lokale melksector heeft een enorm potentieel in West-Afrika, met name in de ingesloten Sahellanden, zowel in termen van vraag als aanbod. De ontwikkeling van dit potentieel staat echter nog...
Meer info Download de publicatie