Presentatie

Historiek

De Coalitie tegen de Honger werd in 2002 opgericht en bestaat uit een groep van NGO’s die actief zijn rond voedselzekerheid, meer bepaald rond de uitvoering van het luik “Sensibilisering” van het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (voorheen het Belgisch Overlevingsfonds). Vandaag telt de Coalitie tegen de Honger een twintigtal NGO’s, zowel Franstalige als Nederlandstalige, die samenwerken rond het Belgisch beleid tegen de honger en meer specifiek het samenwerkingsbeleid inzake landbouw en voedselzekerheid.

 

 

Doelstellingen

De leden van de Coalitie delen dezelfde principes en de gemeenschappelijke wil om:

  • in de Belgische ontwikkelingssamenwerking prioriteit te geven aan de ondersteuning van de duurzame familiale landbouw;
  • de positie van de lokale overkoepelende boerenorganisaties te verstevigen bij het bepalen, uitvoeren en evalueren van het ondersteuningsbeleid voor de landbouw, en dit ook bij tussenkomsten van internationale geldschieters;
  • de positie van de lokale overkoepelende boerenorganisaties te verstevigen bij het bepalen, uitvoeren en evalueren van het ondersteuningsbeleid voor de landbouw, en dit ook bij tussenkomsten van internationale geldschieters;
  • de positie van de lokale overkoepelende boerenorganisaties te verstevigen bij het bepalen, uitvoeren en evalueren van het ondersteuningsbeleid voor de landbouw, en dit ook bij tussenkomsten van internationale geldschieters;

 

Deze doelstellingen maken deel uit van een steun voor het werk van de European Food Security Group van CONCORD.

Zie CONCORD position paper on food security, April 2014 : FOODSECURITYeng

 

Partners

De Coalitie tegen de Honger wil de positie van de lokale overkoepelende boerenorganisaties verstevigen in het bepalen, uitvoeren en evalueren van het ondersteuningsbeleid voor de landbouw, en dit ook bij tussenkomsten van internationale geldschieters (zie doelstellingen).

Hiervoor ontwikkelt ze partnerschappen met overkoepelende boerenorganisaties, met name door middel van studies, ronde-tafelbijeenkomsten Noord en ronde-tafelbijeenkomsten Zuid georganiseerd in samenwerking met overkoepelende boerenorganisaties van de sub-Sahellanden.

 

 

Pers

De Coalitie tegen de honger in de pers :

« Lutte contre la faim: l’incohérence belge (OPINION) » 
Opinie van de leden van de coalitie tegen de honger voor het Wereldvoedseldag, La Libre Belgique, 16 oktober 2017.

Le droit à l’alimentation, un des droits humains
Entretien de Véronique Kiesel avec la Rapporteur spéciale de l’ONU pour le droit à l’alimentation, Hilal Elver dans Le Soir, 27 avril 2015.

We kunnen vandaag nog de honger in de wereld oplossen
Interview van Inge Ghijs met de VN-Rapporteur voor het recht op voedsel, Hilal Elver in De Standaard, 27 april 2015.