Colloquium “Objectief 2020 ” – Highlights

Hoogtepunten – 21 april 2015

Het colloquium van 21 april 2015 was bedoeld om de verworvenheden op het vlak van steun aan de familiale landbouw en het recht op voedsel voor te stellen en te herbevestigen, te wijzen op de belemmeringen voor de uitvoering ervan en mogelijke acties te onderscheiden om daar op korte en meddellange termijn iets aan te doen. Het colloquium maakte gebruik van bijdragen van Belgische en internationale deskundigen en verzamelde een brede waaier van stakeholders in België om de beraadslaging te stofferen.

Highlights

Highlights NL from Coalition contre la faim on Vimeo.

Tussenkomst van Thierry Kesteloot – Oxfam Solidariteit

01 Thierry Kesteloot NL from Coalition contre la faim on Vimeo.

Tussenkomst van Jan Douwe Van Der Ploeg – Professor rurale sociologie aan de Universiteit van Wageningen (Nederland) en aan de Beijing Agricultural University (China)

02 M. Van der Ploeg NL from Coalition contre la faim on Vimeo.

Tussenkomst van Hilal Elver – Speciale Rapporteur voor het recht op voedsel voor de Verenigde Naties sinds 2014

03 Mme Elver NL from Coalition contre la faim on Vimeo.

Tussenkomst van Stineke Oenema – Voorzitster van de European Food Security Group van het Europees NGO-Platform CONCORD

04 Mme Oenema NL from Coalition contre la faim on Vimeo.

Tussenkomst van Ibrahima Coulibaly – Ambassadeur van FAO van internationale jaar van de familiale landbouw

05 M. Coulibaly NL from Coalition contre la faim on Vimeo.

Tussenkomst van Olivier De Schutter – Voorzitter van het nieuwe Internationale Panel van Experten inzake duurzame Voedselsystemen (IPES Food) en speciale Rapporteur voor de Verenigde Naties voor het recht op voeding (2008-2014)

08 M. De Schutter NL from Coalition contre la faim on Vimeo.

Tussenkomst van Alexander De Croo – Minister van Ontwikkeling Samenwerking (België)

10 Ministre De Croo NL from Coalition contre la faim on Vimeo.

Samenvatting van Workshops

09 Samenvatting van de workshop NL from Coalition contre la faim on Vimeo.

Article précédent

Wereldvoedseldag (15 oktober 2015) – “Speed dating” in het federale Parlement

Hoogtepunten – 21 april 2015 Het colloquium van 21 april 2015 was bedoeld om de verworvenheden op het vlak van steun aan de familiale landbouw en het recht op voedsel...
9 Photo(s) Plus d'info
Article suivant

Seminar – Hoe kan België bijdragen aan de verwezenlijking van DOD2, De honger uitbannen?

Hoogtepunten – 21 april 2015 Het colloquium van 21 april 2015 was bedoeld om de verworvenheden op het vlak van steun aan de familiale landbouw en het recht op voedsel...
41 Photo(s) Plus d'info