Seminar – Hoe kan België bijdragen aan de verwezenlijking van DOD2 – De honger uitbannen?

Programma

09.00 – Welkom

09.20 – INLEIDING tot het seminar (CTH) – Jean-Jacques Grodent (SOS Faim / CTH)

09.30 – DEEL 1 – Hoe bijdragen aan de verwezenlijking van DOD2, De honger uitbannen?

09.30 – Inleiding: Welk uitdagingen en welke benaderingen? – Stefano Prato (CEO, Society for International Development, Rome)
09.50 – Een rechtenbenadering: welke uitdagingen voor het beleid? (panel)
– Marius Dia (Coördinator, CNCR)
– Bernard Rey (Deputy Head of Unit, DEVCO, EC)
– Manu Eggen (FIAN/CTH)
Debat met het publiek
11.00 – Stakeholders: taken en verantwoordelijkheden (workshops)
> Boerenorganisaties: De visie van CNCR op doelgroep en marktintegratie – Marius Dia (Coördinator, CNCR)
> Overheid: Hoe kan het overheidsbeleid bijdragen aan de realisatie van DOD2 met respect voor een rechtenbenadering? – Nathalie Franken (DGD )
> De privésector: Onder welke voorwaarden kan de privésector zijn rol spelen in  ontwikkelingssamenwerking? – Libère Bukobero (Directeur, ADISCO, Burundi)

12.30 – Lunch

13.30 – Terugkoppeling vanuit de workshops (3 x 10 min) – Vragen en antwoorden

14.15 – DEEL 2 – De complexe verwevenheid van de DOD’s (panel)
> Algemene toelichting – Leida Rijnhout (Programmacoördinator, FOEE)
> Naar een hervorming van onze landbouw- en voedselsystemen ter verwezenlijking van DOD2 – Emile Frison (Hoofdauteur, IPES-Food)
> Het belang van DOD5, gendergelijkheid voor het realiseren van DOD2, de ervaring van Gender Action Learning – Joséphine Kasande (Directrice, Rwenzori Women’s Forum Oeganda)
15.00 – Vraagen en antwoorden

15.45 – DEEL 3 – Beleidscoherentie (panel)
Nationaal niveau
> Ervaring uit België: Nieuwe Strategienota Landbouw & Voedsel- en Voedingzekerheid – Tom Neijens (Vertegenwoordiger van de Minister van Ontwikke-lingssamenwerking)
> Ervaring uit Finland: National Voluntary Review  – Rilli Lappalaine, Algemeen Secretaris van de Fins NGO-Plateform voor de EU – Kehys
Internationaal niveau
> Ervaring van het Committee on Food Security – Thierry Kesteloot (Oxfam Solidariteit/CTH)
16.30 – Vraagen en antwoorden

17.00 – SLOT (CTH)
17.15 – Drink

 

Voorstellingen
– Een rechtenbenadering: welke uitdagingen voor het beleid? : Manu Eggen (FIAN/CTH)
– Overheid: Hoe kan het overheidsbeleid bijdragen aan de realisatie
van DOD2 met respect voor een rechtenbenadering? – Nathalie Franken (DGD)
– De privésector: Onder welke voorwaarden kan de privésector zijn rol spelen in ontwikkelingssamenwerking? – Libère Bukobero (ADISCO, Burundi)
– De complexe verwevenheid van de DOD’s: Algemene toelichting – Leida Rijnhout (FOEE)
– Naar een hervorming van onze landbouw- en voedselsystemen ter verwezenlijking van DOD2 – Emile Frison (IPES-Food)
– Het belang van DOD5, gendergelijkheid voor het realiseren van DOD2, de ervaring van Gender Action Learning – Joséphine Kasande (Rwenzori Women’s Forum Oeganda)
– Ervaring uit Finland: National Voluntary Review – Rilli Lappalaine (Kehys)

Vorig artikel

Wereldvoedseldag De nieuwe Strategienota Landbouw en Voedselzekerheid :...

Wereldvoeseldag Welk belgisch beleid tengen de honger ? De nieuwe Strategienota Landbouw en Voedselzekerheid : mogelijkheden en uitdagingen...
  • De 13-10-2016
  • 12:00
  • Peristylium van het Federaal Parlement
Meer info

Duurzame voedselsystemen om de uitdagingen van 21ste eeuw...

De Covid-19 crisis, economische en genderongelijkheid, toenemende honger, opwarming van de aarde, biodiversiteit, arbeidsomstandigheden, migratiestromen zorgen ervoor dat...
  • De 08-12-2021
  • 08:45 - 12:30
  • Online
Meer info
Volgend artikel

Seminarie – Ondernemen tegen honger, Focus op de...

Seminarie Ondernemen tegen honger Focus op de rol van de privésector als belangrijke speler voor het bereiken van...
  • De 29-09-2017
  • 9.00-17.00
  • Maison des Associations Internationales
Meer info