Voedselsoevereiniteit : een agenda voor de toekomst

Door het recht op voedselsoevereiniteit als referentiekader te hanteren, kan België een actieve en nuttige bijdrage leveren aan het bereiken van de Millenniumdoelstelling, die het aantal ondervoede personen in de wereld in 2015 met de helft wil verminderen. De huidige voedselcrisis is zonder voorgaande. Het probleem is des te nijpender aangezien het aantal personen dat gevoed moet worden in 2050 zal zijn opgelopen tot 9 miljard.Ondanks een voortdurende toename van de wereldwijde landbouwproductie en van de internationale handel in voedselproducten, gaan de landen in het Zuiden gebukt onder het voedseltekort. De ineenstorting van de landbouwprijzen over de afgelopen dertig jaar en de grote volatiliteit van de prijzen van grondstoffen, heeft de boeren in de ontwikkelingslanden,die de meerderheid van de actieve bevolking uitmaken in de armoede gestort.

Vandaag de dag is de benarde situatie van de allerarmsten, met inbegrip van vele landbouwers in het Zuiden, nog verder verslechterd door de forse prijsschommelingen. Het probleem van het voedseltekort verergert. Paradoxaal genoeg zijn de eerste slachtoffers van de hongersnood juist diegenen die de wereld voedsel verschaffen. […]

string(25) "wpl_publications_category"
Vorig artikel

Agro-ecologie als motor om voedselsystemen te transformeren

De grote politieke fora tonen eindelijk belangstelling voor duurzame voedselsystemen en agro- ecologie. Maar de pogingen om mee...
Meer info Download de publicatie
Volgend artikel

Voedselsoevereiniteit : een agenda voor de toekomst

Door het recht op voedselsoevereiniteit als referentiekader te hanteren, kan België een actieve en nuttige bijdrage leveren aan...
Meer info Download de publicatie