Publicaties

Beleidscoherentie voor het recht op voedsel

In België is de beleidscoherentie voor ontwikkeling (PCD) al heel lang een prioriteit voor de ngo’s. Sinds 2012 tekent zich een duidelijk politiek engagement af, dat op federaal niveau geleidelijk tot concrete...
Meer info Download de publicatie

Policy coherence for the right to food

Policy coherence for development (PCD) has long been a priority for NGOs in Belgium. Since 2012, a political commitment has been taking shape and gradually resulting in significant progress at...
Meer info Download de publicatie

Toegang tot krediet voor familiale landbouw. Hoe kan BIO echt ontwikkelingsrelevant zijn.

In 2012 en 2013 heeft de Coalitie tegen de Honger meermaals de beleidsmakers geïnterpelleerd over de noodzaak voor de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) om meer ontwikkelingsrelevant te zijn, in...
Meer info Download de publicatie

Wereldvoedseldag: coherentie van het beleid en recht op voedsel: hoe ver staan we?

Aanbevelingen van de Coalitie tegen de Honger voor een coherent beleid inzake voedselzekerheid en het recht op voedsel Naar aanleiding van de Wereldvoedseldag 2013 heeft de Coalitie tegen de Honger...
Meer info Download de publicatie

Toegang tot krediet voor familiale landbouwers. Hoe kan BIO echt ontwikkelingsrelevant zijn.

Naar aanleiding van de ronde-tafelbijeenkomst die de Coalitie tegen de Honger op 19 september 2013 in het Parlement organiseerde, voerde ze een studie uit over de financieringsmogelijkheden voor  familiale landbouw...
Meer info Download de publicatie

Welke rol speelt het Parlement in de coherentie van het beleid voor het recht op...

In het dossier dat werd opgesteld ter gelegenheid van de ronde-tafelbijeenkomst op 10 juni 2013 in het Federale Parlement, stellen de Coalitie tegen de Honger en de koepelorganisaties (CNCD-11.11.11 en...
Meer info Download de publicatie

Voedselsoevereiniteit : een agenda voor de toekomst

Door het recht op voedselsoevereiniteit als referentiekader te hanteren, kan België een actieve en nuttige bijdrage leveren aan het bereiken van de Millenniumdoelstelling, die het aantal ondervoede personen in de...
Meer info Download de publicatie