Publicaties

Persbericht – Teveel (commerciële) landbouw en te weinig voedsel?

Brussel, 8 mei 2017 – De Belgische Ontwikkelingssamenwerking lanceert vandaag haar nieuwe strategie voor landbouw en voedselzekerheid. Onder de titel –Van overleven naar ondernemen-stelt die voor om (duurzaam) ondernemen in...
Meer info Download de publicatie

Werkdocument – De rol van de privésector in de ontwikkelingssamenwerking op het gebied van landbouw,...

Dit werkdocument is opgesteld in november 2016, als input voor de denkoefening van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking bij het opstellen van de Strategienota Landbouw, Voedselzekerheid en Voeding. Het wil aanbevelingen...
Meer info Download de publicatie

Boerenorganisaties (BO’s): essentiële actoren voor de ontwikkeling van de landbouw en de voedsel- en voedingszekerheid

De boerenorganisaties (BO’s) zijn dus prioritaire partners voor de Coalitie tegen de Honger (CTH). Veel leden van de CTH werken rechtstreeks met hen samen en streven ernaar om hen te...
Meer info Download de publicatie

Interpellatie van Parlementsleden – Noodsituatie en honger uitroeien

De Coalitie tegen de Honger is verheugd over de snelle reactie van de Belgische regering op deze noodsituatie en over de steun aan de oproep 12-12. Wij steunen trouwens de...
Meer info Download de publicatie

WereldVoedselDag 2016 – “Speed dating” in federaal Parlement

Op 13de oktober heeft de CTH een vergadreing/debaat met parlementseleden in federaal Parlement georganisserd. De hoofdthematisch was “De nieuwe Strategienota Landbouw en Voedselzekerheid: mogelijkheden en uitdagingen“. De CTH heeft een...
Meer info Download de publicatie

Persbericht – België komt zijn engagementen in de strijd tegen honger niet na!

België komt zijn engagementen in de strijd tegen honger niet na! Ter gelegenheid van Wereldvoedseldag, die ons eraan herinnert dat bijna 800 miljoen mensen wereldwijd honger lijden, maakt de Coalitie...
Meer info Download de publicatie

Kiezen voor een mensenrechtenbenadering bij de herziening van de Strategienota voor de sector van de...

De nieuwe wet van 2013 2 betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking maakt van de mensenrechtenbenadering een van zijn basisprincipes. Dit is niet alleen een expliciete  krachtlijn in de wet, die ook...
Meer info Download de publicatie

De Belgische officiële ontwikkelingshulp voor landbouw (en voedsel- en voedingszekerheid): balans

Deze analysenota wil de balans opmaken van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) van België ter ondersteuning van de landbouw en de voedsel- en voedingszekerheid. De sector “landbouw en voedselzekerheid” is immers...
Meer info Download de publicatie

Bijdrage van de Coalitie tegen de Honger (CCF-CTH) over “de nieuwe strategische nota landbouw en...

De leden van de Coalitie tegen de Honger (CCF-CTH) willen beantwoorden aan de oproep tot geschreven bijdrage van DGD omtrent de nieuwe strategische nota landbouw en voedselzekerheid die momenteel uitgewerkt...
Meer info Download de publicatie

Brief gericht aan het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking ingevolge het schrappen van BFVZ

De Coalitie tegen de Honger (CCF/CTH) heeft onlangs notie genomen van de gouvernementele beslissing om het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ) op te heffen en op te nemen binnen het...
Meer info Download de publicatie

De rol van boerenorganisaties in het bereiken van voedselzekerheid en de ondersteuning van deze organisaties...

Dit document geeft een ‘state of the art’ over het denken over familiale landbouw en de rol die boerenorganisaties spelen in het ondersteunen van de ontwikkeling van de familiale landbouw....
Meer info Download de publicatie

Objectief 2020. De familiale landbouw als hoeksteen van het Belgische beleid tegen de honger

Hoewel de familiale landbouw al enkele jaren centraal staat in de internationale debatten over voedselzekerheid, landbouw en milieu, komt de Coalitie tegen de Honger (CTH) vandaag tot een tegenstrijdige vaststelling:...
Meer info Download de publicatie