Policy Briefs

Sustainable food systems in the South

POLITIEKE NOTA -Coalitie Tegen de Honger – Juni 209
Meer info Download de publicatie

Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling

POLITIEKE NOTA -Coalitie Tegen de Honger –  NOVEMBER 2018
Meer info Download de publicatie

Hoe kan belgie bijdragen aan de verwezenlijking van SDG 2 – honger de wereld uitbannen?

Honger beëindigen, voedselzekerheid en verbeterde voeding bereiken en duurzame landbouw promoten tegen 2030, is één van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die in september 2015 werden aangenomen door de internationale gemeenschap....
Meer info Download de publicatie

Wereldvoedseldag 2017

In het meest recente rapport van de FAO over voedsel- en voedingszekerheid wereldwijd, lezen we dat in 2016, voor het eerst in lange tijd, het aantal mensen die honger lijden,...
Meer info Download de publicatie

Boerenorganisaties (BO’s): essentiële actoren voor de ontwikkeling van de landbouw en de voedsel- en voedingszekerheid

De boerenorganisaties (BO’s) zijn dus prioritaire partners voor de Coalitie tegen de Honger (CTH). Veel leden van de CTH werken rechtstreeks met hen samen en streven ernaar om hen te...
Meer info Download de publicatie

Kiezen voor een mensenrechtenbenadering bij de herziening van de Strategienota voor de sector van de...

De nieuwe wet van 2013 2 betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking maakt van de mensenrechtenbenadering een van zijn basisprincipes. Dit is niet alleen een expliciete  krachtlijn in de wet, die ook...
Meer info Download de publicatie

De Belgische officiële ontwikkelingshulp voor landbouw (en voedsel- en voedingszekerheid): balans

Deze analysenota wil de balans opmaken van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) van België ter ondersteuning van de landbouw en de voedsel- en voedingszekerheid. De sector “landbouw en voedselzekerheid” is immers...
Meer info Download de publicatie

Bijdrage van de Coalitie tegen de Honger (CCF-CTH) over “de nieuwe strategische nota landbouw en...

De leden van de Coalitie tegen de Honger (CCF-CTH) willen beantwoorden aan de oproep tot geschreven bijdrage van DGD omtrent de nieuwe strategische nota landbouw en voedselzekerheid die momenteel uitgewerkt...
Meer info Download de publicatie